Tag:

Đại học sư phạm Hà Nội

  • Ký ức thời hoa nắng (dự thi)

    Mình tên là Nguyễn Thị Hương Giang, sinh ngày 4/12/1988. Hiện mình là sinh viên năm cuối khoa Tâm lý Giáo dục, Đại học Sư...