Tag:

đá đểu chồng

  • Đá đểu chồng

    Chồng đọc báo thấy tin hay liền nói với vợ: "Em biết không, con lạc đà ấy mà, có thể làm việc tám ngày mà...