Tag:

cuộc gọi từ cõi âm

  • Cuộc gọi từ cõi âm

    Buổi sáng ở văn phòng, một doanh nhân mở báo ra đọc và hết sức ngạc nhiên khi thấy có cáo phó của mình, vội...