Tag:

Cory Monteith nghiện ma túy

  • 10 lần 'lên đỉnh'

    Tái nghiện, dù là nghiện bất cứ cái gì, cũng giống như việc ngủ lại với người yêu cũ. Những cảm giác thân thuộc tràn...