Tag:

công nghệ White Peel

  • Cứu chữa làn da cháy nắng

    Da em sáng, nhưng bị cháy nắng ở mặt, cổ, tay chân, xin chuyên mục tư vấn giúp biện pháp làm da sáng lại. (Huyền)