Tag:

cổ hủ

  • Anh khinh con gái không còn trinh

    Tôi cắt đứt quan hệ với anh sau cuộc hẹn đầu. Dù từng làm 'chuyện ấy' bên ngoài với bạn trai cũ và chưa mất...