Tag:

chuyến tàu điện chạy chậm

  • Chuyến tàu điện chạy chậm

    Ba năm liền, tàu cứ rời bến đỗ chậm như thế, khi tôi đến vườn trẻ. Mẹ không thể hiểu, nhưng cũng không hơi đâu...