Tag:

chứng minh đơn giản

  • Chứng minh đơn giản

    Thầy giáo ra đề bài Triết: "Bằng kiến thức của mình anh (chị) hãy chứng minh cái ghế tôi đang ngồi không tồn tại".