Tag:

Chuẩn đoán nhầm

  • Chẩn đoán nhầm

    Bác sĩ không thích anh chàng sinh viên y khoa thực tập tại khoa đang tán tỉnh cô con gái rượu của mình, nên ông...