Tag:

chưa gì đã đau

  • Chưa gì đã đau

    Y tá chuẩn bị tiêm thuốc, chợt bệnh nhân kêu toáng lên: "Á… Á! Đau quá!".