Tag:

Cho những ngày bình yên

  • Cho những ngày bình yên

    Ngồi bên hiên nhà một chiều tắt nắng. Nghe lòng mình ngân từng nhịp lặng. Chỉ mong giữ bên đời hai tiếng 'bình yên'.