Tag:

chó hổ thân thiết

  • Anh em chó, hổ thân thiết

    Chú hổ Siberi bị mất mẹ ở vườn thú Hàng Châu, Trung Quốc đã được chú chó nuôi dưỡng và cho bú như con ruột...