Tag:

chân dài ra

  • Chân dài ra

    Một ông khách trách ông thợ may: "Ông chủ! Ông may thế nào mà quần tôi cụt thế này?".