Tag:

Câu trả lời logic

  • Câu trả lời logic

    Trong giờ số học, thầy giáo đã giảng thế nào là phép tính cộng. Sau khi giảng xong, thầy giáo đặt câu hỏi: "Thêm 1...