Tag:

cậu bé Nkosi Johnson

  • Chúng ta đều giống nhau

    Chúng cháu chỉ cần mọi người khác không sợ chúng cháu, bởi chúng ta đều giống nhau, đều là con người.