Tag:

cậu bé bị liệt

  • Sức mạnh của ý chí

    Khi tin rằng mình có thể làm được điều gì, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được điều ấy - Maxwell Maltz