Tag:

Cao Văn Kiên

  • Thợ cắt tóc cướp hiệu vàng

    Thấy trong hiệu vàng chỉ có một phụ nữ đang đứng bán hàng, Kiên giả vờ vào mua sợi dây chuyền rồi bất ngờ khống...