Tag:

canh bắp cải thịt viên nấm

  • Canh bắp cải thịt viên nấm

    Canh bắp cải vừa ngọt vị bắp cải và thịt viên lại thơm mùi nấm, món ăn rất thích hợp cho bữa ăn mùa đông.