Tag:

cảm xúc của người Việt ở Nhật sau thảm họa

  • Trước khi về nước

    Hôm nay 16 tháng 3, ngày thứ 6 sau trận động đất và sóng thần trong lịch sử Nhật Bản. Trời vẫn trong xanh và...