Tag:

cải thiện vòng 3.

  • 25 phút 'nâng cấp' vòng ba

    Bài tập gồm 10 động tác, lặp đi lặp lại 3 lần. Các bài tập tác động trực tiếp vào vòng đùi, cơ mông khiến...