Tag:

cắt cổ

  • Cứa cổ chủ nợ trong đêm

    Nửa đêm, Hậu lẻn vào cửa hàng phế liệu, dùng dao cứu cổ bà chủ rồi bỏ chạy về nhà tự tử nhưng không thành.