Tag:

ca nô chìm ở Cần Giờ, tai nạn đường thuỷ, chuyện tình Titanic, kêu oan cho chồng, tài công