Tag:

cả haimất khoảng 1 năm làm việc cùng wedding planner để hoàn tất phần ý tưởng cùng với kế hoạch chi tiết cho toàn bộ đám cưới. Tiệc cưới được thực hiện bởi ekipWeddings by Phùng Đình Huy (Hotline: 090