Tag:

Blog của người nổi tiếng

  • Yêu tôi vì tôi

    Tôi thích phóng tầm mắt mình ra thật xa; một cánh đồng bát ngát, hay đại dương ngút ngàn, hay thảm cỏ xanh mướt trong...