Tag:

biết thế không tặng

  • Biết thế không tặng

    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: "Tuần trước đến đây, tớ thấy vườn hoa nhà cậu đẹp lắm cơ mà. Sao bây giờ...