Tag:

biết nhường nhịn

  • Biết nhường nhịn

    Cô giáo hỏi học trò: "Tháng nào em cũng đứng chót lớp, tại sao em không chịu ganh đua với bạn bè?".