Tag:

Bia Quốc học

  • Hạnh phúc ngày xanh (dự thi)

    'Mùa xuân nắng mang đến tình yêu, đầy khao khát
    Bàn tay nắm hạnh phúc ngày xanh
    Đón tâm hồn bao dung
    Nguyện ước chúng...