Tag:

bị mắt kẹt

  • Không bao giờ từ bỏ

    Cuộc sống có thể hất bùn lên bạn. Cách duy nhất để bước ra khỏi 'cái giếng' của tuyệt vọng là rũ bỏ khó khăn...