Tag:

bão, bị sóng cuốn trôi, tai nạn hy hữu, nam thanh niên