Tag:

bảng hiệu

  • Món ăn Pháp với giá Việt

    Một quán ăn nhỏ không bảng hiệu nhưng từ khi bắt đầu mở cửa cho đến lúc đóng cửa, quán lúc nào cũng đông khách.