Tag:

bản lĩnh con người

  • Thể diện

    Bạn là một người đồng tính nữ, nhưng không ai biết. Thật tuyệt, không ai biết cả. Nói thế thì tuyệt đối quá, chính xác...