Tag:

Bài giảng cuối cùng

  • Bài giảng cuối cùng (dự thi)

    'Chúng ta không thể thay đổi những quân bài đã chia, chỉ có thể thay đổi cách chơi của những quân bài đó' - Randy...