Tag:

Ba ơi mình đi đâu

  • Ba ơi, mình đi đâu?

    Mỗi đứa trẻ sinh ra là một món quà của Thượng đế kết tinh từ tình yêu mà quà thì người ta lại không được...