Tag:

bà lần và một lần

  • Mùa thu của cây dương

    Sáng nay, mình đã kết thúc nốt những trang còn lại quyển 'Mùa thu của cây dương'. Cảm giác đọc quyển này của Kazumi Yumoto...