Tag:

an toàn là trên hết

  • An toàn là trên hết

    Chánh án hỏi người đàn ông: "Ngài là nhân chứng duy nhất của vụ cướp. Ngài đứng cách xa bọn tội phạm bao nhiêu, khi...