Ngọc Trinh học chung lớp đào tạo CEO với Phi Thanh Vân

Hai người đẹp tham dự khóa học dành cho doanh nhân tại tổ chức giáo dục mà bạn trai Phi Thanh Vân làm chủ tịch.

Đừng bỏ lỡ