Thứ ba, 27/3/2012 16:50 GMT+7

Xếp bài nhện biến tấu

Nhiệm vụ của bạn là xếp các lá bài cùng chất theo tuần tự từ quân Át đến K càng nhanh càng ghi được nhiều điểm.

gamexepbai-0-900256-1373624450_500x0.jpg

Gata