Thứ bảy, 31/12/2011 12:01 GMT+7

Xây nhà cho búp bê

Chọn những phần còn thiếu của ngôi nhà ở hai cột dọc bên cạnh và dùng cần cẩu móc sao cho nó rơi trúng vào vị trí cần đặt.

gamedoll-724137-1373624815_500x0.jpg

Lee Min