Thứ năm, 10/7/2008 10:45 GMT+7

Tô màu cho tranh

Bạn nhấn chuột vào bảng màu bên phải và nhấn vào khu vực cần tạo màu để tô hết bức tranh.

1-862612-1376142651_500x0.jpg

Symbol_End.gif