Thứ sáu, 16/7/2010 15:33 GMT+7

Tìm các đồ vật giống nhau

Chỉ cần click vào hai dụng cụ nhà bếp giống nhau trên cùng một hàng, cột để chúng có thể nối với nhau và biến mất trong thời gian quy định.

z70-869686-1373626010_500x0.jpg