Thứ tư, 3/2/2010 14:50 GMT+7

Tán tỉnh các chàng trai trong trường

Dùng chuột trái click và giữ phím cho đến khi nào đối tượng gục hẳn và tình nguyện trao trái tim cho bạn.

t6-252343-1374423230_500x0.jpg