Thứ sáu, 24/8/2012 09:42 GMT+7

Quản lý khách sạn

Đóng vai người quản lý để đón khách và làm các dịch vụ như giặt là, dọn phòng. Hãy hoàn thành đủ chỉ tiêu hàng ngày để lên level nhé.

gameqlks-1-176777-1373623584_500x0.jpg

Lee Min