Thứ bảy, 12/3/2011 11:00 GMT+7

Những trái tim dễ thương

Ngắm và bắn chính xác để ít nhất ba hình trái tim cùng màu sắc ở cạnh nhau để chúng biến mất

z4-156962-1376074503_500x0.jpg

Symbol_End_NS.gif