Thứ bảy, 14/5/2011 11:00 GMT+7

Báu vật dưới biển

Sắp xếp sao cho ít nhất ba viên đá cùng màu sắc, hình dạng thẳng hàng ngang hoặc dọc để phá những viên kim cương bị khóa hoặc có lót dưới.

z5-271982-1379587218.jpg

Symbol_End_NS.gif