Thứ ba, 11/1/2011 16:04 GMT+7

Bắn bóng nhiều màu

Điều chỉnh máy bắn bóng bằng chuột sao cho ba quả bóng cùng màu ở gần nhau để chúng biến mất, để chú linh vật được giải thoát trước khi hết thời gian.

z4-415947-1373625727_500x0.jpg