Thứ ba, 22/1/2013 06:00 GMT+7

Những chiếc nhẫn đính hôn đắt giá nhất của sao

Beyonce là ngôi sao sở hữu chiếc nhẫn đính hôn xa xỉ nhất với giá trị lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Beyonce Knowles và chiếc nhẫn đính hôn trị giá 5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng).

Beyonce Knowles và chiếc nhẫn đính hôn trị giá 5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng).

Cô nàng thừa kế Paris Hilton và chiếc nhẫn trị giá 4,7 triệu USD (tương đương hơn 96 tỷ đồng).

Cô nàng thừa kế Paris Hilton và chiếc nhẫn trị giá 4,7 triệu USD (tương đương hơn 96 tỷ đồng).

Melania Knauss và chiếc nhẫn đính hôn 3 triệu USD (tương đương hơn 61 tỷ đồng).

Melania Knauss và chiếc nhẫn đính hôn 3 triệu USD (tương đương hơn 61 tỷ đồng).

Nhẫn đính hôn của Mariah Carey trị giá 2,5 triệu USD (tương đương hơn 51 tỷ đồng).

Nhẫn đính hôn của Mariah Carey trị giá 2,5 triệu USD (tương đương hơn 51 tỷ đồng).

Kim Kardashian và chiếc nhẫn đính hôn 2 triệu USD (tương đương 41 tỷ đồng).

Kim Kardashian và chiếc nhẫn đính hôn 2 triệu USD (tương đương 41 tỷ đồng).

Nhẫn đính hôn của Jennifer Lopez có giá 1,2 triệu USD (tương đương hơn 24 tỷ đồng).

Nhẫn đính hôn của Jennifer Lopez có giá 1,2 triệu USD (tương đương hơn 24 tỷ đồng).

Hilary Duff và chiếc nhẫn đính hôn 1 triệu USD (tương đương hơn 20 tỷ đồng).

Hilary Duff và chiếc nhẫn đính hôn 1 triệu USD (tương đương hơn 20 tỷ đồng).

Nhẫn đính hôn của Denise Richards trị giá 550.000 USD (tương đương hơn 11 tỷ đồng).

Nhẫn đính hôn của Denise Richards trị giá 550.000 USD (tương đương hơn 11 tỷ đồng).

Nhẫn đính hôn của Jennifer Garner trị giá 500.000 USD (tương đương hơn 10 tỷ đồng).

Nhẫn đính hôn của Jennifer Garner trị giá 500.000 USD (tương đương hơn 10 tỷ đồng).

Ashlee Simpson và nhẫn đính hôn 300.000 USD (tương đương hơn 6 tỷ đồng).

Ashlee Simpson và nhẫn đính hôn 300.000 USD (tương đương hơn 6 tỷ đồng).

Nhẫn đính hôn của Victoria Beckham...

Nhẫn đính hôn của Victoria Beckham...

... và Angelina Jolie đều có giá 250.000 USD (tương đương hơn 5 tỷ đồng).

... và Angelina Jolie đều có giá 250.000 USD (tương đương hơn 5 tỷ đồng).

Minh Ngọc