Thứ sáu, 2/3/2012 10:08 GMT+7

Người đẹp duyên dáng bên xế hộp

Thiếu nữ đang độ xuân thì hòa cùng sắc nắng vàng, màu xanh của cỏ cây, màu trắng của chiếc Volvo S40.

Người đẹp và xe
2a-335103-1376863799_500x0.jpg
3-375394-1376863799_500x0.jpg
3-375394-1376863799_500x0.jpg
4-601324-1376863800_500x0.jpg
5-270073-1376863800_500x0.jpg
6-102642-1376863800_500x0.jpg
7-664965-1376863800_500x0.jpg
8-976708-1376863800_500x0.jpg
9-869932-1376863800_500x0.jpg
10-179412-1376863800_500x0.jpg
11-905333-1376863800_500x0.jpg
12-159855-1376863801_500x0.jpg
13-285515-1376863801_500x0.jpg
14-452771-1376863801_500x0.jpg

Minh Sơn