Chủ nhật, 28/12/2008 01:00 GMT+7

Gấp con vật bằng giấy

Chú tắc kè hoa, những con chim nhỏ hay chú lợn con đầy màu sắc được tạo ra từ các mảnh giấy.

Các con vật bằng giấy

7496