Thứ hai, 22/2/2010 14:48 GMT+7

Điệu nhảy salsa bốc lửa

Sự sôi động của điệu nhảy được các đôi thực hiện nhờ nhiều động tác đẹp mắt, trên sân khấu.

Điệu nhảy salsa

22889