Thứ ba, 29/3/2011 15:46 GMT+7

Các pha diễn cơ bản với ván trượt

Trong sân tập luyện rộng rãi, các dân chơi thực hiện những động tác chậm với chiếc ván.

44185

Runi

Symbol_End_NS.gif